Žádost o svolání veřejného zasedání zastupitelstva Města Přimdy

Vážený pane starosto,

my, níže podepsaní zastupitelé Města Přimdy Vás tímto žádáme o svolání veřejného zasedání zastupitelstva Města.
Tuto žádost podáváme v souladu s § 92 Zákona o obcích a očekáváme tak, že z Vaší iniciativy dojde ke svolání veřejného zasedání zastupitelstva Města Přimdy do 21 dnů od doručení této žádosti.

Jako důvody o svolání veřejného zasedání zastupitelstva Města Přimdy uvádíme následující body, které však mohou být ještě operativně doplněny na samotném veřejném jednání zastupitelstva Města:

  1. Projednání úsporných opatření při provozování zařízení ve vlastnictví Města, potažmo jeho příspěvkových organizací.
  2. Projednání hospodaření Přimdských lesů s.r.o. a seznámení s dalším podnikatelským a hospodářským směřováním společnosti jejíž jediným vlastníkem je Město.
  3. Doplnění člena/členů finančního výboru zastupitelstva Města.
  4. Projednání a návrh řešení potenciálního střetu zájmů jednotlivých radních a zastupitelů Města.
  5. Projednání aktualizace jednacího řádu Města.
  6. Určení termínu, od kterého se budou vyplácet odměny zastupitelů, radních a členů kontrolního a finančního výboru Města.

V Přimdě, dne 27. října 2022

Alena Růžičková, zastupitelka Města Přimdy v.r.
Gabriela Rieger, zastupitelka Města Přimdy v.r.
Ing. Jan Petrus, zastupitel Města Přimdy v.r.
Zdeněk Sloup, zastupitel Města Přimdy v.r.
Ing. Jan Junek, zastupitel Města Přimdy v.r.
Michal Bureš, zastupitel Města Přimdy v.r.