Skip to main content

Jak (ne)zaplnit odpadový kontejner

Dorazím-li k přetékajícímu kontejneru na papír,  připadám si často jak bájný Sysifos valící Diem přidělený balvan až do oblak, na vrchol hory.

Mám pouze tři možnosti jak dál postupovat:

  1. Mám-li alespoň trochu času nazbyt, vytáhnu co nejvíce nerozebraných nebo důkladně nesešlápnutých krabic a poctivě je rozeberu tak, aby zabíraly co nejmenší objem. Vždy se mi podaří  výrazně snížit objem uloženého papíru. Někdy z plného kontejneru až na polovinu.
  2. Nemám-li dost času alepoň trochu zmenšit obsah kontejneru, své krabice rozložím a silou natlačím do kontejneru tak, aby se mi podařilo zavřít víko. ne vždy se mi zadaří a tam mám jedinou možnost - viz níže ...
  3. Otočím se a to co jsem mnohdy s velikým úsilím přivlekl, si zase odnesu domů.

Bohužel mám jen výjimečně příležitost promluvít do duše lidem, o kterých vím, že krabice v nerozebraném stavu do kontejneru dávají, případně trestuhodně ponechají plný pytel nebo krabici vedle kontejneru. Ti, se kterými se mi mluvit podaří, ukázněně krabice rozloží. Počkám si na to až skončí a do budoucna bych rád uvěřil, že už takové neskladné balíky do kontejneru už nikdy nenacpou.

Někteří lidé, které bohužel u kontejnerů nepotkávám, mají takovou drzost, že na nerozložených krabicích v kontejneru nebo i dokonce vedle něj bývá i adresní štítek s plným jménem i adresou. Doufám, že jedinou reakcí takových ignorantů nebude jen to, že štítek strhnou nebo začmárají a dál budou plnit kontejnery nerozloženými, mnohdy dokonce i prázdnými krabicemi.

Nedělám si iluze o tom, že by tento článek výrazně zlepšil pořádek kolem kontejnerů, ale rád bych, aby  se alespoň někteří občané chytili za nos a trochu  se polepšili.

Děkuji touto cestou všem, kteří u plného kontejneru postupují podobně jako já 👍🙂

 Autor: Petr Kraus

1. listopadu 2022