Podklady k veřejnému zasedání zastupitelstva Města dne 16. 11. 2022

Vážený pane starosto, pane místostarosto,

dovoluji si vám jménem zastupitelů Města Přimda zvolených za sdružení "Přimda občanům" zaslat následující doplňující informace.

 1. K požadavku pana starosty o zaslání podkladů k výše uvedenému zasedání zastupitelstva města uvádíme, že dle Zákona o obcích 128/2000 Sb., § 102, bod 1 připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva rada města. Očekávali jsme tedy, že zasedání Rady Města Přimdy bude svoláno před samotným veřejným zasedáním Zastupitelstva Města Přimdy. K tomuto však nedošlo a žádáme pana starostu, případně místostarostu o vysvětlení, proč tomu tak nebylo. Z našeho pohledu tak bereme za dostatečné, že všichni zastupitelé Města byli seznámeni s programem jednání Zastupitelstva Města.
 2. Program zasedání Zastupitelstva Města Přimdy konaného 16. 11. 2022 chceme dodatečně doplnit o následující body:
  1. Projednání příspěvku na výměnu osvětlení za úsporné v klubovně v Újezdu pod PřimdouSeznámení zastupitelů a občanů Města se stavem škodní události na služebním vozidle Škoda Octavia z července 2022.
  2. Seznámení zastupitelstva a občanů se stavem nákupu nového vozu, zejména pak informace o oslovených prodejcích, způsobu výběru konkrétní nabídky, termín dodání ap.
  3. Projednání informace ohledně dlužných poplatků za svoz komunálního odpadu a návrh na stanovení termínu pro vypracování dalšího postupu a informaci o reflektování na opakované doporučení Finančního výboru Zastupitelstva Města z minulých let.
  4. Stanovení termínu vypracování analýzy hospodaření Přimdských lesů s.r.o. za 3.Q 2022, odhadu hospodářského výsledku za rok 2022, rozboru dosavadního hospodaření a dalšího směřování provozování Hotelu Přimda a objasnění nutnosti koupě a následného pronájmu traktoru na lesní práce společností Městu Přimda.
  5. Projednat návrh na předložení soupisu HIM (zéjmena pak vozidla, stroje a zařízení, budova Hotelu Přimda) a rozbor jeho skutečného využití a potřeby.
  6. Informace o řešení snížení energetické závislosti formou FVE a solárních kolektorů, popřípadě jiných způsobů u ZŠ a zejména pak Přimdských sportovišť, p.o.
  7. Stanovení termínu pro vypracování rozboru energetické a tedy finanční náročnosti vánočního osvětlení v Přimdě a přilehlých obcích.

Děkuji a přeji hezký den,

Michal Bureš
zastupitel Města Přimdy
za Sdružení Přimda občanům (SPO)

14. listopadu 2022